اولین سرویس برنامه ریزی و مشاوره آزمون | 3گام


شما با ثبت نام و ادامه استفاده از 3گام، «شرایط استفاده» را پذیرفته اید.

خدمات 3گام برای شما چیست؟

  • برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه تا پایان آزمون
  • ارتباط با مشاوران با تجربه تا روز آزمون
  • فروشگاه اینترنتی منابع آزمون
  • ارتباط با دیگر داوطلبان آزمون

همچنین 3گام به اعضایی که به پنل هوشمندانه برنامه ریزی و مشاوره وارد می شوند، 10 روز برنامه ریزی رایگان و یک جلسه مشاوره هدیه می دهد.